AdTab pligttekst

AdTab tyggetabletter 12 mg, 48 mg (kat), 56 mg, 112 mg, 225 mg, 450 mg, 900 mg (hund). Lotilaner.

Indikationsområde: Til behandling af loppe- og flåtangreb.

Lægemidlet virker øjeblikkeligt dræbende og har en langtidsvirkning på 1 måned mod lopper og flåter. Lopper og flåter skal sætte sig på værten og begynde at indtage blod for at blive eksponeret for det aktive stof.

Kontraindikationer: Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. En dyrlæge bør konsulteres før behandling af dyr, der er under 8 uger gamle eller har en kropsvægt på mindre end 1,3 kg (hund) eller 0,5 kg (kat). Produktet anbefales ikke til behandling mod flåter hos killinger, der er 5 måneder eller yngre.

Bivirkninger og risici: Alle bivirkninger er meget sjældne. Hund: Diarré, opkastning og anorexi er milde og forbigående og forsvinder typisk uden behandling. Sløvhed forsvinder typisk uden behandling. Ataxi, kramper og rystelser er forbigående i de fleste tilfælde. Kat: Opkastning forsvinder typisk uden behandling.

Lægemidlets sikkerhed er ikke fastlagt hos avlsdyr, drægtige eller diegivende dyr. Konsulter en dyrlæge før behandling under drægtighed og diegivning og af avlsdyr. Ingen kendte interaktioner.

Dosering: Hund: 20 – 43 mg/kg. Kat: 6-24 mg/kg.  Brug en passende tablet eller en kombination af tabletter for at opnå den anbefalede dosis.

Indgiv tyggetabletten/-tabletterne én gang om måneden sammen med eller efter foderet (inden for 30 minutter efter fodring for kat). For optimal kontrol af loppe- og flåtangreb bør produktet administreres med månedlige intervaller gennem hele loppe- og/eller flåtsæsonen.

Pakningsstørrelser: Hver tabletstyrke fås i pakninger med 3 tabletter.

Udleveringsgruppe: HA

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Elanco GmbH, Tyskland.

OPLYSNINGERNE ER OMSKREVET I FORHOLD TIL DET AF EMA GODKENDTE PRODUKTRESUMÉ. PRODUKTRESUMEET KAN VEDERLAGSFRIT REKVIRERES FRA ELANCO. Forhandles af Elanco Denmark Aps, Lautrupvang 12, 1.th, 2750 Ballerup. Telefon 45 26 60 60

DKmiADT0623