Bayvantic pligttekst

Bayvantic® vet. spot-on, opløsning til hund. 1 ml indeholder 100 mg imidacloprid og 500 mg permethrin. Indikationer: Til behandling og forebyggelse af loppeangreb i 4 uger. Præparatet kan anvendes som en del af behandlings-strategien ved loppebetinget allergisk dermatit. Til behandling af pelslus. Præparatet har en vedvarende acaricid og repellerende (”antiblodsugende”) virkning mod visse flåtangreb i op til 4 uger. Reducerer sandsynligheden for ehrlichiosis fra dag 3 efter behandling og op til 4 uger. Det anbefales at fjerne flåter, inden behandling foretages. En behandling har repellerende virkning på sandfluer i op til 3 uger, på myg i op til 4 uger og på almindelige stikfluer i 4 uger. Reducerer risikoen for infektion med leishmania infantum fra sandfluer i op til 3 uger. Det er en indirekte effekt, der skyldes produktets virkning på sandfluen (vektoren).

Kontraindikationer: Må ikke anvendes til katte. Hvalpe under 7 uger og 1,5 kg bør ikke behandles. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne.

Advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke anvendes til katte, da det er særdeles giftigt for dem. Katte må ikke slikke på den behandlede hunds påføringssted. Søg straks dyrlæge. Tillad ikke nyligt behandlede hunde at slikke på hinanden. Undgå at pipettens indhold kommer i kontakt med øjne eller mund på hunden. Hunde der behandles for at reducere risikoen for infektion med Leishmania infantum via sandfluer, bør holdes i et beskyttet miljø de første 24 timer efter første dosis er påført. Rådfør med dyrlægen før syge og svækkede hunde behandles. Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt. Nyligt behandlede dyr bør ikke gives lov til at sove sammen med deres ejere/husets børn. Indtag ikke præparatet. Vask hænderne grundigt efter brug. Præparatet er skadeligt for organismer i vandet og behandlede dyr bør ikke komme i kontakt med overfladevand de første 48 timer. Opløsningsmidlet i Bayvantic kan forårsage pletter på visse materialer, så lad derfor væsken tørre inden kontakt. For yderligere information læs indlægssedlen.

Følgende er kun gældende for produkter til hunde der vejer mere end 10 kg.Veterinærlægemidlet bør ikke administreres af gravide kvinder eller kvinder der potentielt kan være gravide. Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende personlige værnemidler bestående af handsker ved håndtering af veterinærlægemidlet.

Bivirkninger: Kløe og påvirkning af pels (f.eks. fedtet pels) på påføringsstedet samt opkastning. I sjældne tilfælde er reaktioner som rødmen, inflammation og hårtab på påføringsstedet samt diarre. I meget sjældne tilfælde er forbigående hudreaktioner (f.eks. kløe, kradsen og gniden) og sløvhed set. Disse reaktioner forsvinder normalt af sig selv. Hundene kan vise adfærdsændring, mave-tarm symptomer og neurologiske reaktioner, hvis hunden er følsom overfor permethrin. Symptomerne er normalt forbigående og kræver ingen behandling.

Drægtighed og diegivning: Kan anvendes under drægtighed og laktation.  

Interaktioner: Ingen kendte

Dosering: Kun til brug på huden. Hunde > 1,5 ≤ 4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; > 4 kg ≤ 10 kg: 1 pipette a 1,0 ml; > 10 kg ≤ 25 kg: 1 pipette a 2,5 ml; > 25 kg ≤ 40 kg: 1 pipette a 4,0 ml; >40 kg ≤ 60 kg: 1 pipette a 6,0 ml. Til hunde > 60 kg bruges en passende kombination af pipetter. Opløsningen fordeles på huden af ryggen fra skulderbladene til haleroden. Skal hunden vaskes med shampoo gøres dette før påføring af Bayvantic eller mindst 2 uger efter. Behandles mod pelslus bør dyrlægen kontrollere effekten efter 30 dage, da en yderligere dosis kan være nødvendig. For beskyttelse i hele sæsonen for sandfluer bør behandlingen omhyggeligt fortsættes i hele perioden.

Pakningsstørrelser: pakninger med 4 pipetter á: 0,4 ml (hunde op til 4 kg) – 1,0 ml (hunde på 4-10 kg) – 2,5 ml (hunde på 10-25 kg) – 4,0 ml (hunde på 25-40 kg) – 6,0 ml (hunde på 40-60 kg).

Læs indlægssedlen før brug

Senest ændret: 19-02-2024

Forhandles af: Elanco Denmark ApS, Lautrupvang 12, 2750 Ballerup. Telefon 4526 6060

DKmiADX0224u