Advantage pligttekst

Advantage vet. kutanopløsning til hund og kat (imidacloprid)

Indikation: Til forebyggelse og behandling af lopper på hunde og katte samt til behandling af pelslus (Trichodectes canis) på hunde. Lopper på hunde dør indenfor 1 døgn efter behandling. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger på hund og 3-4 uger på kat.

Præparatet kan anvendes som en del af behandlingsstrategien til kontrol af loppebetinget allergisk dermatitis, hvor diagnosen er stillet af dyrlægen.

Kontraindikationer: Diende hvalpe og killinger under 8 uger behandles ikke. Bør ikke anvendes til dyr med kendt overfølsomhed over for imidacloprid eller nogen af hjælpestofferne.

Advarsler og forsigtighedsregler: Forsigtighedsregler: Til udvortes brug. Må ikke gives oralt. Undgå at pipettens indhold kommer i kontakt med øjne eller mund på dyret. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at slikke på hinanden. Vask hænderne grundigt efter behandling af dyr. Ved spild på huden vask med vand og sæbe. Personer med kendt hudoverfølsomhed kan være særligt følsomme for lægemidlet. Undgå at få produktet i mund og øjne. Spis, drik og ryg ikke under påføringen. Hvis præparatet kommer i øjnene ved et uheld, gennemskylles de med vand. Søg lægehjælp, hvis hud- eller øjenirritationer varer ved, eller hvis præparatet ved et uheld sluges. Præparatet er skadeligt for organismer i vandet og behandlede dyr bør ikke komme i kontakt med overfladevand de første 48 timer efter behandling.

Bivirkninger: Præparatet smager bittert, og spytsekretion kan lejlighedsvist forekomme, hvis dyret slikker på applikationsstedet umiddelbart efter behandling. Dette er ikke tegn på forgiftning og forsvinder indenfor nogle minutter uden behandling. I meget sjældne tilfælde kan hudreaktioner så som hårtab, rødmen af huden, kløen og sår opstå. Nervøsitet og desorientering kan også forekomme. Savlen og nervøse tegn så som ataxi, tremor og depression har været observeret.

Drægtighed og laktation: [PIL 6.0]

Dosering hund: Under 4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4 - 10 kg: 1 pipette a 1,0 ml; 10 - 25 kg: 1 pipette a 2,5 ml; 25 - 40 kg: 1 pipette a 4,0 ml; over 40 kg: 2 pipetter a 4,0 ml. Reinfestation af nye lopper fra omgivelser kan fortsætte i 6 uger eller længere efter startbehandlingen. Ved pelslus anbefales dyrlægetjek efter 30 dage, da nogle dyr kræver en 2. behandling.

Dosering kat: Under 4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4 kg og derover: 1 pipette a 0,8 ml. Reinfestation af nye lopper fra omgivelser kan fortsætte i 6 uger eller længere efter startbehandlingen. Mere end én behandling kan derfor være nødvendig, hvis antallet af lopper i omgivelserne er stort.

Pakningsstørrelser: Advantage® vet. pakninger med 4 pipetter. Til hund 0,4 ml - 1,0 ml - 2,5 ml – 4,0 ml. Til kat 0,4 ml - 0,8 ml.

Andre informationer: Opløsningsmidlet i Advantage vet. kan forårsage pletter på visse materialer, såsom plast, læder, tekstiler og behandlede overflader. Lad derfor væsken tørre, inden kontakt med disse materialer tillades. For yderligere information læs indlægssedlen.

LÆS INDLÆGSSEDLEN FØR BRUG

Senest ændret: 04.03.2024

Forhandles af: Elanco Denmark ApS, Lautrupvang 12, 2750 Ballerup. Telefon 45 26 60 60

DKmiADG1123u