Seresto vet. pligttekst

Seresto vet., halsbånd til katte og hunde ≤ 8 kg (1,25 g imidacloprid og 0,56 g flumethrin)

Seresto vet., halsbånd til hunde > 8 kg (4,5 g imidacloprid og 2,03 g flumethrin).

Indikationer: Til behandling og forebyggelse af loppeangreb hos hunde og katte i 7-8 måneder. Beskytter i dyrets nære omgivelser mod udvikling af loppelarver i 10 uger hos katte og 8 måneder hos hunde. Seresto vet. kan anvendes som en del af behandlingsstrategien ved loppeallergibetinget hudbetændelse.

Seresto vet. har en vedvarende acaricid (dræbende) virkning mod flåter og repellerende (forhindrer blodsugning) virkning mod flåter hos hund og kat i 8 måneder. Produktet er virksomt mod larver, nymfer og voksne flåter.

Produktet giver en indirekte beskyttelse mod overførsel af visse parasitter og bakterier fra flåterog dermed mindskes risikoen for babesiose og ehrlichiose hos hunde i 7 måneder.

Reducerer risikoen for infektion med Leishmania infantum ved overførsel via sandfluer i op til 8 måneder hos hunde.

Til bekæmpelse af angreb af bidende lus hos hunde.

Kontraindikationer: Killinger under 10 uger og hvalpe under 7 uger må ikke behandles. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne.

Advarsler og forsigtighedsregler: Sæsonbetinget fældning kan føre til en forbigående mindre reduktion af virkningen pga. tab af aktivt stof bundet i pelsen. Ny fordeling fra halsbåndet sker omgående, så fuld virkning vil blive genetableret uden yderligere behandling eller skift af halsbåndet. Produktet er vandafvisende, og virker selv hvis dyret bliver vådt. Dog bør dyret ikke udsættes for store mængder vand i længere tid eller hyppig vask med shampoo, da virkningstiden dermed kan nedsættes. Små børn må ikke lege med halsbåndet eller putte det i munden. Kæledyr, der bærer halsbåndet, bør ikke sove sammen med deres ejere, især ikke børn. Imidacloprid og flumethrin frigives kontinuerligt fra halsbåndet til hud og pels, så længe halsbåndet bæres. Halsbåndet kan udløse overfølsomhedsreaktioner hos visse personer. Personer med kendt overfølsomhed (allergi) over for stofferne i halsbåndet, bør undgå kontakt med halsbåndet. Halsbåndet kan i meget sjældne tilfælde give irritation på hud, i øjne og luftveje. Ved øjenirritation skylles disse grundigt med koldt vand. Ved hudirritation vaskes huden med koldt vand og sæbe. Varer symptomerne ved anbefales det at søge læge og vise lægen indlægssedlen eller pakningen.. Kassér alle rester eller afklippede dele af halsbåndet med det samme .Vask hænderne med koldt vand efter at have fastgjort halsbåndet.

Bivirkninger: Hos dyr, der ikke er vant til at bære halsbånd, kan adfærdsændringer, som f.eks. at gemme sig, vokalisering, hyperaktivitet, overdreven slikning og/eller pelspleje og kradsen omkring halsbåndet, i sjældne tilfælde forekomme, i de første dage efter halsbåndet er sat på. I meget sjældne tilfælde er aggression set, efter at halsbåndet er sat på. Kontrollér, at halsbåndet sidder korrekt. Kløe, hudrødme og hårtab omkring halsbåndet kan opstå. Dette er sjældent hos hund og ualmindeligt hos kat. I enkelte tilfælde kan det tilrådes midlertidigt at fjerne halsbåndet, indtil symptomerne er forsvundet. I meget sjældne tilfælde hos hund og i sjældne tilfælde hos kat kan opstå reaktioner som hudbetændelse, betændelseslignende tilstand, eksem, hudlæsioner eller blødning omkring halsbåndet, og det anbefales at halsbåndet fjernes. I sjældne tilfælde kan neurologiske symptomer så som ataksi, kramper og tremor forekomme hos hunde og det anbefales at halsbåndet fjernes. Hos hunde og katte kan der i starten, i sjældne tilfælde, ses lette og

forbigående reaktioner så som depression, ændret spisemønster, savlen, opkast og diarré. Hos overfølsomme dyr kan der opstå kontakteksem.

Drægtighed og laktation:  Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt hos hunde og katte. Det anbefales derfor ikke at bruge produktet til drægtige eller diegivende hunkatte og tæver.

Interaktioner: Ingen kendte

Dosering: Katte og små hunde på op til 8 kg kropsvægt skal bruge et halsbånd på 38 cm. Hunde på over 8 kg skal bruge et halsbånd på 70 cm. Ét halsbånd pr. dyr fastgøres om halsen. Kun til udvortes brug.

Det anbefales at fjerne eventuelle flåter, når halsbåndet påføres, da disse ikke nødvendigvis dræbes inden for 48 timer. Forebyggelsen af nye flåtangreb sker inden for 2 dage efter påføring af halsbåndet.

Pakningsstørrelser: Seresto vet. til katte og hunde ≤ 8 kg: 1 halsbånd, Seresto vet. til hunde > 8 kg: 1 halsbånd.

LÆS INDLÆGSSEDLEN FØR BRUG

Senest ændret: 19-02-2024

Forhandles af: Elanco Denmark ApS, Lautrupvang 12, 2750 Ballerup. Telefon 4526 6060

DKmiSER1023u