Bayvantic vet. Garanti - fuld tilfredshed eller pengene tilbage

Du kan få dine penge tilbage, hvis du ikke er tilfreds

Tryghed og fuld tilfredshed er lige så vigtigt for os som det er for dig. Derfor tilbyder vi tilfredshedsgaranti. Hvis du mod forventning ikke skulle være tilfreds med Bayvantic vet., refunderer vi udgifterne! Du skal blot gøre det der står nedenfor: 

Sådan gør du

1. Senest 4 måneder efter købsdatoen på din kvittering kan du sende os en mail ved at klikke her. I mailen skal du skrive følgende informationer:

  • Dit navn
  • Din mail
  • Dit telefonnummer
  • Navn og størrelse på det produkt du har anvendt.
  • Årsagen til at du er utilfreds, f.eks. manglende effekt, bivirkning eller andet.

2. Du vil blive kontaktet af en Bayvantic-specialist indenfor 24 timer (mandag-fredag) 

3. Derefter vil du blive bedt om at indsende følgende oplysninger:  

  • Din Bayvantic vet. pakning med eventuelle ubrugte pipetter 
  • Din originale købskvittering med markering af produkt, pris og købsdato 
  • Forklaring på hvorfor du ikke er fuldt tilfreds med produktet 
  • Dit fulde navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse 

Dine oplysninger om bankens navn, registreringsnummer og kontonummer, til brug for overførsel af købspris og porto efter PostNords regler 

Brevet sendes med almindelig frankering efter Post Danmarks portoregler til: Lysholm Reklamebureau A/S, Ringager 4c st. th., 2605 Brøndby, Mærket: Bayvantic –garanti. 

Elanco Denmark Aps, yder fuld tilfredshed eller pengene tilbage på Bayvantic vet. pakninger. Ved utilfredshed med effekten på lopper, gælder dette såfremt du har brugt 3 ud af i alt 4 pipetter på din kat eller hund, der dermed har været behandlet i en periode af 3 på hinanden følgende måneder. 

Regler

For at være berettiget til refundering, skal alle kampagneregler overholdes. Kampagnen er kun gældende for produkter købt i Danmark og for personer, som er fyldt 18 år. Brevet med indhold i henhold til krav, som beskrevet under ”Sådan gør du”, skal indsendes senest 4 måneder efter købsdatoen i henhold til kvitteringen. Elanco Denmark ApS tager ikke ansvar for breve, der af en eller anden årsag, ikke kommer frem eller ankommer for sent i henhold til beskrevne krav. Alle deltagere accepterer at blive kontaktet af Elanco Denmark ApS enten pr. mail eller telefon, såfremt det vurderes, at begrundelsen/forklaringen på utilfredsheden skal uddybes eller at Elanco Denmark ApS kan bidrage med yderligere rådgivning omkring loppebekæmpelse. Elanco Denmark ApS er forpligtet ved lovgivning til at registrere og om muligt følge op på alle bivirkninger, som de bliver bekendt med. Bivirkningerne indrapporteres til sundhedsmyndighederne. Alle bivirkningsindberetninger bliver anonymiseret og alle informationer behandles fortroligt. 

Refusionsudbetalingen er begrænset til 1 gang per husstand/postadresse. Alle berettigede deltagere, får refunderet den indkøbspris, som er betalt i henhold til den medsendte originale kvittering, samt porto gældende Post Danmarks regler. Pengene indsættes på det kontonummer, der er oplyst i brevet. Elanco Denmark ApS påtager sig intet ansvar for forkerte oplysninger angivet i brevet. Deltagelse indebærer deltagerens betingelsesløse accept af de officielle regler. 

Databeskyttelse: Elanco Denmark ApS er ansvarlige for behandling af indsendte oplysninger. Oplysningerne benyttes kun til behandling af krav på garantien, kontakt ifm. uddybning af utilfredshed eller rådgivning samt evt. bi-virkningsregistrering. Grundlaget for behandlingen af personoplysningerne er aftaleforholdet knyttet til krav efter garantien. Alt data lagres i tre år og bliver derefter slettet. Du har ret til at få indblik i oplysningerne og til at rette og slette de oplysninger, der lagres i vores system.

For spørgsmål, du måtte have om datasikkerhed, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dette link

Medarbejdere hos Elanco Denmark ApS og deres pårørende er ikke berettigede til at deltage i kampagnen. Bayvantic vet. tilfredshedskampagne er arrangeret af Elanco Denmark ApS, Lautrupvang 12, 1., DK-2750 Ballerup. I tilfælde af spørgsmål, kontakt da Elanco Denmark ApS pr. telefon: +45 45 26 60 60.

PRODUKTER

Bayvantic til hunde under 4 kg.

Bayvantic vet. til hunde ≤ 4 kg

Beskytter mod flåter, lopper, visse myg, sandfluer, stikfluer og behandler pelslus