Hur vet du om ditt husdjur har mask?

Dela på

Ofta går det inte att se om din hund eller katt har smittats av mask. Det finns dock vissa typiska symtom och tecken. För dig som djurägare gäller det att vara uppmärksam och skydda ditt husdjur så gott det går. 

Det finns olika typer av mask, exempelvis spolmask och bandmask, som är vanligt förekommande på våra breddgrader. Maskinfektioner kan orsaka obehag och även i enstaka fall leda till allvarliga sjukdomstillstånd vid utebliven behandling. 

Sedan några år tillbaka bör du även vara särskilt uppmärksam på en annan typ av mask – i februari 2011 rapporterades det första fallet av rävens dvärgbandmask i Sverige, som sedan lång tid tillbaka förekommer i Central- och Sydeuropa. Hundar och rävar kan smittas av rävens dvärgbandmask genom att äta mindre djur. Varken hundar eller rävar visar tydliga symtom på smitta, men de kan vara potentiella smittkällor för människor. Rävens dvärgbandmask är bara några millimeter lång, och kan inte ses med blotta ögat. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) rekommenderar prazikvantel vid behandling mot rävens dvärgbandmask.

Tecken på mask hos ditt husdjur

Hundar och katter visar olika tecken på smitta, beroende på ålder och hälsostatus. Här följer en vägledande checklista. Vänd dig till din veterinär om du märker följande förändringar hos ditt husdjur: 

  • Har mindre aptit – matlusten avtar ofta med maskinfektionen. 
  • Kräks – det kan komma upp hela spolmaskar när katten kräks. 
  • Har svullen mage – särskilt kattungar och hundvalpar kan drabbas av svullen mage vid en spolmaskinfektion. 
  • Har försämrad päls – som kan se matt och livlös ut. 
  • Åker kana på grund av klåda – en smittad hund drar gärna baken längs med marken eller golvet för att bli av med klådan. 
  • Tvättar baken på ett överdrivet sätt – eftersom maskinfektioner gör att det kliar försöker hunden eller katten åtgärda problemet. 
  • Får diarré – drabbar särskilt hundvalpar och kattungar. 

Tecken på maskinfektion kommer ofta smygande. Hunden eller katten visar kanske inga tecken alls men kan ändå vara smittad av mask och så småningom drabbas av besvär. Man räknar med att ungefär var femte katt med tillgång till utevistelse, har spolmask1

Maskinfektioner skapar ofta obehag och ibland svåra besvär för hundar och katter. Fråga din veterinär eller personalen på ditt apotek, för mer personligt anpassad information om specifika risker för just din hund eller katt.

Läs mer om avmaskning.

1. Grandi et al. Acta Vet Scand (2017) 59:19

Dela på