Behandling av tropisk hjärtmask hos hund

Dela på

Tropisk hjärtmask är en obehaglig parasit som lyckligtvis inte förekommer på våra breddgrader. Om ni reser utomlands kan din hund dock utsättas för risk. Ta reda på hur du kan skydda din hund mot denna allvarliga sjukdom, om era resor för er till delar av världen där det finns tropisk hjärtmask. Kom ihåg att denna parasit även kan drabba katter.

Hundar får hjärtmask från mygg. Ett bett från en smittad mygga överför larver till hunden. Larverna växer och utvecklas under flera månader tills de blir vuxna hjärtmaskar som lever i hjärtats större blodkärl och ibland i själva hjärtat. Hjärtmask är inget problem i Nordeuropa men på andra håll i världen är den extremt farlig och svårbehandlad, så om du tänker resa utomlands med din hund är det väldigt viktigt att du vidtar förebyggande åtgärder.

En hund biter på en leksak

I vilka länder är det vanligt med hjärtmask?

Tropisk hjärtmask finns för närvarande inte i Sverige (fransk hjärtmask har däremot påträffats hos hundar i Sverige). Tropisk hjärtmask är däremot vanligt förekommande på sydligare breddgrader, särskilt i varma och tropiska klimat, med störst förekomst i Australien, Italien, Japan, Sydamerika och USA. Den kan även förekomma i medelhavsländer som Frankrike, Grekland, Portugal, Spanien och Turkiet. Hör med din veterinär, om du planerar att resa med hunden utomlands.

Symtom

Symtomen varierar beroende på hur många maskar en hund har. Hundar med lågt antal maskar kan visa färre symtom, medan högre antal kan leda till hosta, onormal trötthet efter motion och även hjärtsvikt.

Diagnos

En veterinär kan ställa diagnosen hjärtmask på olika sätt. Ett sätt är att ta blodprov och titta efter mikrofilarier, som produceras av vuxna hjärtmaskar och cirkulerar i djurets blodkärl. Andra tester kan påvisa förekomst av vuxna maskar.

Behandling

Tillståndet är svårbehandlat – om man dödar maskarna kan det leda till andra problem, eftersom döda maskar kan fastna i blodkärlen och bilda tromber.

Hjärtmaskbehandling för hund handlar i första hand om medicinering som tar död på vuxen hjärtmask. Hunden behöver under den här tiden mycket begränsad motion och understödjande behandling för att undvika komplikationer.

När den första behandlingen har nått önskat resultat, ges ett annat läkemedel som riktar in sig på hjärtmasklarver som cirkulerar i blodflödet: mikrofilarierna. Än en gång kan vissa komplikationer uppstå, eftersom döende mikrofilarier kan leda till allergiska reaktioner.

Ytterligare behandling kan behövas beroende på hundens symtom, och i vissa fall kan det bli nödvändigt med kirurgi.

Förebyggande skydd

Hjärtmask är ett väldigt allvarligt tillstånd, där behandlingen kan bli dyr och svår. Därför är det viktigt att du undviker smittrisk genom att vidta förebyggande åtgärder, om du planerar att ta din hund till en del av världen där denna parasit förekommer.

Förebyggande skydd för hundar kan man skapa på två sätt – och det bästa skyddet får man så klart genom att använda båda sätten. Det första sättet är att använda en produkt som stöter bort mygg, och det andra är att regelbundet använda en förebyggande produkt mot hjärtmask som dödar larvstadier av parasiten, innan de utvecklas till vuxna maskar.

Planerar du att resa utomlands med hunden, prata med din veterinär om vilka åtgärder du bör vidta för att säkerställa att hunden har ett fullgott skydd.

Läs mer om avmaskning.

En tropisk hjärtmask

Dela på