Snigeln kan bära på parasiter som kan smitta hunden

Dela på

Visste du att sniglar, paddor och grodor kan vara bärare av hjärt-/lungmaskägg? Det är parasiter som utgör en potentiell hälsorisk för hundar.

En hund tittar på en snigel – hundar kan äta sniglar när de leker utomhus

Varför äter min hund sniglar och snäckor?

Oftast äter hundar dem av misstag. När de är ute i trädgården eller skogen tuggar de kanske på en leksak som har en snigel eller snäcka på sig eller dricker från vattenpölar som kan innehålla dessa små djur.

Snäckor producerar även en illasmakande substans som försvarsmekanism, men det är inte alltid tillräckligt för att förhindra att hundar äter dem.

Kan sniglar och snäckor skada min hund?

Sniglar och snäckor kan bära på hjärt-/lungmaskägg, som kan leda till allvarliga hälsoproblem, om din hund blir infekterad.

Kan även slemmet som sniglar och snäckor producerar vara källa till infektion?

Enligt forskning på området kan hjärt-/lungmasklarver föras ut i slemmet som produceras av snäckor1 . Det innebär att din hund kan smittas bara genom att få i sig slemmet – din hund behöver alltså inte äta en hel snäcka eller snigel för att infekteras av hjärt-/lungmask.

En hund som dricker vatten bredvid en snigel – hundar kan smittas av hjärt-/lungmask efter att de får i sig slem från sniglar eller snäckor

Vad är fransk hjärtmask?

Fransk hjärtmask, som på latin heter– Angiostrongylus vasorum, är en parasit som lever i hundens hjärta och lungor. Den har hunddjur som värddjur vilket inkluderar rävar. Hjärt-/lungmask har fått större spridning på senare år och förekommer även i Sverige

Hur smittas hundar av hjärt-/lungmask?

Hjärt-/lungmasklarver finns i infekterade snäckor och sniglar. De kan överföras till en hund om den äter dessa i parker och trädgårdar, dricker från vattenpölar eller leker med saker där det sitter snäckor eller sniglar på.

När en hund har smittats kommer hjärt-/lungmasklarver ut i hundens avföring. Snäckor och sniglar som intar hundbajset kan sedan bli bärare av hjärt-/lungmaskägg. Rävar kan också bära på hjärt-/lungmask och bidra till att sprida parasiten.

Eftersom allt fler djurägare reser med sina husdjur så finns det en större risk att parasiten fortsätter att spridas i landet. Grodor kan också bära på larver och därmed utgöra ännu en risk för hundar.2

En hund på promenad – hundar som smittas av hjärt-/lungmask kan sprida parasiten via avföringen

Vilka risker är kopplade till hjärt-/lungmask?

Det är lätt att blanda ihop tecken på hjärt-/lungmask med andra sjukdomar. Därför är det viktigt att rådgöra med en veterinär om din hund visar följande symtom:

  • Andningssvårigheter och hosta är vanliga tecken – men det är inte alla hundar med hjärt-/lungmask som hostar.
  • Beteendeförändringar – till exempel depression, håglöshet.
  • Allmänna sjukdomstecken – viktnedgång, dålig aptit, kräkning eller diarré.
  • Dålig blodkoagulation – exempelvis små sår som blöder ymnigt eller näsblod, blödning i ögat eller blekhet runt ögonen eller i tandköttet, vilket kan tyda på anemi.

Hunden kan visa ett eller flera symtom. Alla de här tecknen kan dock orsakas av andra sjukdomar, vilket gör det svårt att ställa diagnosen hjärt-/lungmask på rak arm. Utan behandling kan parasiten vara dödlig. Därför är det viktigt att du får din hund undersökt av veterinär, om du misstänker att något är fel.

Vallhund som ligger på golvet i vardagsrummet med en boll

Vad ska jag göra om jag vet att min hund har ätit en snäcka eller snigel?

Det är inte alla sniglar och snäckor som bär på hjärt-/lungmaskägg. Men om du bor i ett område där det har rapporterats fall av hjärt-/lungmask hos hund och du misstänker att din hund har ätit en snäcka eller snigel, bör du kontakta veterinär.

Om din hund uppvisar några symtom eller om du tror att hunden kan vara smittad, bör du ta den till en veterinär för undersökning.

Det finns behandling mot hjärt-/lungmask och vanligtvis blir alla hundar blir helt återställda – förutsättningen är dock tidig upptäckt.

Veterinär som undersöker en hund

Vilka hundar löper störst risk att smittas av hjärt-/lungmask?

Alla hundar kan smittas av hjärt-/lungmask, men studier visar att risken att drabbas är större för yngre hundar, kanske för att de är mer nyfikna av sig. Det är viktigt att komma ihåg att alla hundar, oavsett ålder och ras, kan drabbas av hjärt-/lungmask.

Hundar som brukar äta snäckor och sniglar anses tillhöra en särskild riskgrupp. Sniglar och snäckor är dock så små att man oftast inte kan se att hunden har ätit några.

Hur förhindrar jag att min hund får hjärt-/lungmask?

Vid tidig upptäckt och behandling blir hunden oftast helt återställd.

Rådfråga din veterinär, eftersom det är specifika avmaskningsmedel som är effektiva mot hjärt-/lungmask.

Hur ser jag till att min hund inte äter sniglar och snäckor?

Det är svårt att alltid hålla ögonen på hunden, men man kan minska risken för hjärt-/lungmask:

  • Var vaksam

Ta in hundens leksaker och skålar så att de inte är utomhus över natten, för att förhindra att infekterade sniglar och snäckor överför smitta på dem. Om du lämnar saker utomhus ska du se till att du diskar dem ordentligt innan din hund använder dem. Se även till att hunden har tillgång till rent, färskt dricksvatten. Håll hunden under uppsikt om den gillar att nosa runt utomhus, särskilt om ni befinner er i ett högriskområde.

  • Håll koll om det finns sniglar i ert område

Om trädgården, uteplatsen eller rastgården är populära tillhåll för sniglar och snäckor bör du kanske undersöka om det finns ett sätt att minska förekomsten av sniglar och snäckor.

  • Var en ansvarsfull djurägare

Plocka alltid upp efter hunden. Det är viktigt för att minska spridningen av hjärt-/lungmask genom hundens avföring.

1. Conboy G et al., Parasitol Res (2017), 116: S41-S54

2. https://www.bluecross.org.uk/petadvice/lungworm-advice-dog-owners

Dela på