Snigeln kan bära på parasiter som kan smitta hunden

Dela på

Visste du att sniglar, paddor och grodor kan vara bärare av larver av fransk hjärtmask? Det är parasiter som utgör en potentiell hälsorisk för hundar.

Varför äter min hund sniglar och snäckor?

Oftast äter hundar dem av misstag. När de är ute i trädgården eller skogen tuggar de kanske på en leksak som har en snigel eller snäcka på sig eller dricker från vattenpölar som kan innehålla dessa små djur.  

Snäckor producerar även en illasmakande substans som försvarsmekanism, men det är inte alltid tillräckligt för att förhindra att hundar äter dem.

Kan sniglar och snäckor skada min hund?

Sniglar och snäckor kan bära på larver av fransk hjärtmask, som kan leda till allvarliga hälsoproblem, om din hund blir infekterad.

Kan även slemmet som sniglar och snäckor producerar vara källa till infektion?

Enligt forskning på området kan larver av fransk hjärtmask förekomma i slemmet som produceras av snäckor1. Tyvärr är det inte helt tydligt hur stor mängd som utsöndras, den kan sannolikt variera kraftigt. 

En hund som dricker vatten bredvid en snigel – hundar kan smittas av hjärt-/lungmask efter att de får i sig slem från sniglar eller snäckor

Vad är fransk hjärtmask?

Fransk hjärtmask, som på latin heter– Angiostrongylus vasorum, är en parasit som lever i kärlen i lilla kretsloppet (bland annat i lungorna). Den har hunddjur som slutvärd vilket inkluderar rävar. Fransk hjärtmask har fått större spridning på senare år och förekommer även i Sverige.

Hur smittas hundar av fransk hjärtmask?

Larver av fransk hjärtmask finns i infekterade snäckor och sniglar. De kan överföras till en hund om den äter dessa i parker och trädgårdar, dricker från vattenpölar eller leker med saker som det sitter snäckor eller sniglar på.

När en hund har smittats kommer larverna ut i hundens avföring. Snäckor och sniglar som intar hundbajset kan sedan bli bärare av dessa larver. I snäckan eller snigeln utvecklas larverna till nästa levnadsstadium. Rävar kan också bära på fransk hjärtmask och bidra till att sprida parasiten.

Eftersom allt fler djurägare reser med sina husdjur så finns det en större risk att parasiten fortsätter att spridas i landet. Grodor kan också bära på larver och därmed utgöra ännu en risk för hundar.2

En hund på promenad – hundar som smittas av hjärt-/lungmask kan sprida parasiten via avföringen

Vilka risker är kopplade till fransk hjärtmask?

Det är lätt att blanda ihop tecken på fransk hjärtmask med andra sjukdomar. Därför är det viktigt att rådgöra med en veterinär om din hund visar följande symtom: 

  • Andningssvårigheter och hosta är vanliga tecken – men det är inte alla infekterade hundar som hostar. 
  • Beteendeförändringar – till exempel onormal trötthet efter motion eller håglöshet. 
  • Allmänna sjukdomstecken – viktnedgång, dålig aptit, kräkning eller diarré. 
  • Dålig blodkoagulation – exempelvis små sår som blöder ymnigt eller näsblod, blödning i ögat eller blekhet runt ögonen eller i tandköttet. 

Hunden kan visa ett eller flera symtom. Alla de här tecknen kan dock orsakas av andra sjukdomar, vilket gör det svårt att ställa diagnosen fransk hjärtmask på rak arm. Utan behandling kan parasiten vara dödlig. Därför är det viktigt att du får din hund undersökt av veterinär, om du misstänker att något är fel.

Vallhund som ligger på golvet i vardagsrummet med en boll

Vad ska jag göra om jag vet att min hund har ätit en snäcka eller snigel?

Det är inte alla sniglar och snäckor som bär på larver av fransk hjärtmask. Men om du bor i ett område där det har rapporterats fall och du misstänker att din hund har ätit en snäcka eller snigel, bör du kontakta veterinär. 

Om din hund uppvisar några symtom eller om du tror att hunden kan vara smittad, bör du ta den till en veterinär för undersökning. 

Det finns behandling mot fransk hjärtmask och vanligtvis blir alla hundar blir helt återställda – förutsättningen är dock tidig upptäckt.  

Veterinär som undersöker en hund

Vilka hundar löper störst risk att smittas av fransk hjärtmask?

Alla hundar kan smittas av fransk hjärtmask, men studier visar att risken att drabbas är större för yngre hundar, kanske för att de är mer nyfikna av sig. Det är viktigt att komma ihåg att alla hundar, oavsett ålder och ras, kan drabbas.  

Hundar som brukar äta snäckor och sniglar anses tillhöra en särskild riskgrupp. Sniglar och snäckor är dock så små att man oftast inte kan se att hunden har ätit några.

Hur förhindrar jag att min hund får fransk hjärtmask?

Vid tidig upptäckt och behandling blir hunden oftast helt återställd. Det finns avmaskningsmedel som behandlar förebyggande, fråga din veterinär eller på apoteket.

Hur ser jag till att min hund inte äter sniglar och snäckor?

Det är svårt att alltid hålla ögonen på hunden, men man kan minska risken för fransk hjärtmask: 

  • Var vaksam 

Ta in hundens leksaker och skålar så att de inte är utomhus över natten, för att förhindra att infekterade sniglar och snäckor överför smitta på dem. Om du lämnar saker utomhus ska du se till att du diskar dem ordentligt innan din hund använder dem. Se även till att hunden har tillgång till rent, färskt dricksvatten. Håll hunden under uppsikt om den gillar att nosa runt utomhus, särskilt om ni befinner er i ett högriskområde. 

  • Håll koll om det finns sniglar i ert område 

Om trädgården, uteplatsen eller rastgården är populära tillhåll för sniglar och snäckor bör du kanske undersöka om det finns ett  sätt att  minska förekomsten av sniglar och snäckor. 

  • Var en ansvarsfull djurägare 

Plocka alltid upp efter hunden. Det är viktigt för att minska spridningen av fransk hjärtmask genom hundens avföring. 

1 Conboy G et al., Parasitol Res (2017), 116: S41-S54

2 Colombo et al., Pathogens (2021), 10 1372

Dela på