Så upptäcker man symtom på hjärt-/lungmask hos hund

Dela på

Hjärt-/lungmask kan vara en väldigt besvärlig infektion som ännu inte är så vanligt förekommande i Sverige.

Hur får en hund hjärt-/lungmask?

Det latinska namnet på fransk hjärtmask är Angiostrongylus vasorum. Hundar (och rävar) kan smittas genom att de äter smittade sniglar och snäckor – frivilligt eller av misstag – och kan svälja hjärt-/lungmaskägg.

Symtom på hjärt-/lungmask – hur vet jag om min hund har fått det?

Ibland får hunden bara milda besvär, till exempel illamående, men vissa typer av hjärt-lungmasksmitta kan ha dödlig utgång, om de inte diagnosticeras och behandlas i tid. Hjärt-/lungmask drabbar även hundar på andra sätt. Ofta visar hundar inga tecken i början av sjukdomen, medan vissa hundar har milda symtom och andra har svåra besvär. Ju tidigare man upptäcker och behandlar hjärt-lungmasksmitta, desto mer sannolikt är det att din hund återhämtar sig. Därför är det väldigt viktigt att man vet vad man ska hålla koll på.

 • Andningssvårigheter

Ihållande hosta är ett vanligt symtom på hjärt-lungmask, som orsakas av maskar i hundens lungor. Det kan även leda till att husdjur hostar upp blod. En sådan hosta ska man aldrig ignorera eller blanda ihop men vanliga luftvägsinfektioner, som kennelhosta.

 • Låg energinivå

En hund med hjärt-/lungmask blir fort trött, även efter måttlig motion. Utmattning kan vara ett första tecken på de fysiska förändringar som du kanske lägger märke till, särskilt hos yngre och ofta livliga hundar.

En trött hund – håglöshet är ett möjligt symtom på hjärt-/lungmask hos hund
 • Dålig blodkoagulering

Om din hund har ett mindre sår som fortsätter att blöda, kan det vara ett tecken på att de har fått hjärt-/lungmask. Hjärt-/lungmask kan leda till dålig blodkoagulation, vilket i sin tur kan göra hunden mer benägen att få näsblod och orsaka anemi som kan göra hundens ögon och tandkött blekare än vanligt. Denna mask kan dessutom orsaka blödning på ögonvitan.

Din hund kan få andra problem med blödningar, som till exempel följande:

 1. Blod i avföringen
 2. Blod i urinen
 3. Blodiga kräkningar
 • Beteendeförändringar

Det här kan vara svårt att uppfatta, men om din hund är märkbart håglös eller deprimerad eller får slaganfall, bör du alltid omgående kontakta veterinär.

 • Allmänt sjuk

Kräkning och diarré kan även vara tecken på hjärt-/lungmask, men så är inte alltid fallet. Problemet är att de här tecknen även är symtom på många andra vanliga eller tillfälliga hälsoproblem, inklusive foderallergi och ont i magen.

Om din hund har fått hjärt-/lungmask kan den även visa andra mer diffusa tecken, som viktnedgång eller dålig aptit. Denna mask kan finnas i hundens kropp i flera månader utan några tydliga symtom, och tecknen kan även misstas för andra sjukdomar, som gör det svårt att ställa diagnos.

Symtom att hålla koll på, om din hund har hjärtmask

Ställa diagnosen hjärt-/lungmask

Om du ser några tecken på hjärt-/lungmask är det ytterst viktigt att du snarast möjligt tar hunden till en veterinär.

Din veterinär kan ta prover på din hund för att se om den har fått sjukdomen genom att undersöka hundens avföring i mikroskop för att titta om det finns tecken på ägg och larver. Veterinären kan även ta blodprov, röntgen av bröstkorgen och genomföra bronkoskopi (när man låter ett instrument titta inuti luftrören), om det inte finns några parasitiska maskar i hundens avföring.

Efter konstaterad diagnos kan veterinären ge en behandling för hund, som i många fall gör att hunden blir helt återställd.

Två veterinärer med en hund – veterinärer kan behandla hjärt-/lungmask hos din hund.

Hur kan jag förhindra att min hund får hjärt-/lungmask?

 • Kolla upp om du bör I ett högriskområde: Förekomsten av hjärt-/lungmask ökar och blir allt vanligare, särskilt i våra grannländer. Du bör vidta omedelbara åtgärder för att skydda din hund, om ni bor i ett område där man har rapporterat hjärt-/lungmask eller om din hund har fått smak för sniglar och snäckor.
 • Rådgör med din veterinär innan du väljer behandling. Det är inte alla avmaskningsmedel som är effektiva mot hjärt-/lungmask och alla ges inte med tillräcklig frekvens. Hundar är nyfikna av sig, så du kanske inte vet vad din hund nosar och sniffar på när den ger sig ut i trädgården eller rastgården.
 • Ha för vana att plocka upp efter din hund: Plocka alltid upp bajset och släng det på säkert vis. Hjärt-/lungmask kan överföras till andra hundar via hundens avföring. Om man gör sig av med avföringen, kan man sätta stopp för hjärtmaskens livscykel och minska spridning av parasiten.
En glad och sund hund som är skyddad mot hjärtmask sitter i gräset

Dela på