Allt om maskar: Vanliga tarmparasiter hos hund och katt

Dela på

Lär dig mer om de vanligaste typerna av mask som smittar hundar och katter och hur du upptäcker tecken på mask och skyddar ditt husdjur.

En pojke ligger på en gräsmatta och klappar på en Labrador bredvi

Tarmmask är ett problem som inte bara kan orsaka obehag för din hund eller katt. De kan även innebära hälsorisker för såväl ditt husdjur som dig själv och andra i din familj. Som djurägare bör du känna till de vanligaste förekommande tarmmaskarna, som rundmask, bandmask, hakmask och piskmask. Det är viktigt att du är medveten om hur ditt husdjur kan utsättas för sådana tarmmaskar, eftersom medvetenhet även minskar riskerna för dig själv och din familj. 

Spolmask

Av rundmaskarna är spolmask den vanligaste hos hund och katt. Spolmaskar är långa, spagettiformade och vita och är vanligt förekommande tarmmaskar hos båda hundar och katter. 

 • Symtom: Vuxna hundar och katter kanske inte visar några symtom, men valpar och kattungar drabbas på mer allvarliga sätt och kan till och med dö i sviterna av rundmask. Några av symtomen är kräkningar, diarré, slöhet och försämrad pälskvalitet. Yngre djur kan även få svullen buk och försämrad tillväxt. 
 • Hur hundar och katter kan få rundmask: Valpar kan smittas redan i livmodern, och kattungar smittas via mjölken. Smittade djur får ut rundmaskäggen via avföringen, och äggen tar sig sedan ner i marken. Husdjur kan få i sig ägg när de till exempel nosar på marken, gräver eller leker med något i ett smittat område. 
 • Så får människor rundmask: Om människor råkar svälja ägg, kan parasitlarver ta sig runt i kroppen och orsaka livshotande tillstånd. 

Bandmask 

Den här masken är segmenterad och lever i tunntarmen hos smittade djur. Bandmask förkommer ibland även i djurets avföring eller runt anus och ser ut som kravlande, pyttesmå risgryn. 

 • Symtom: Ofta rör det sig om en asymtomatisk infektion. Men den kan orsaka irriterad analöppning, viktminskning, diarré och kräkningar. 
 • Så får hundar och katter bandmask: Segment med ägg lossnar från masken och avges i avföringen och kan röra sig under en längre tid. Transportvärdar som betesdjur, gnagare, och även lopplarver kan få i sig äggen. Äggen kläcks till larver som växer till sig, och husdjur smittas genom att de äter upp en transportvärd. Det finns flera arter av bandmask som hundar och katter kan smittas med, till exempel kattens bandmask och binnikemask. 
 • Så får människor bandmask: Människor smittas av bandmask, om de råkar äta bandmaskägg eller svälja en infekterad loppa. Det kan leda till farliga tillstånd, även om det är ovanligt. Rävens dvärgbandmask kan till exempel orsaka cystor som växer i kroppens inre organ, särskilt levern. 

Hakmask 

Den nordiska hakmasken förekommer hos hund i Skandinavien. Den angriper husdjurets tarmvägg och livnär sig genom att suga slem och celler från tarmväggen. 

 • Symtom: Vuxna djur behöver inte visa några symtom. Det är vanligare att man ser symtom hos yngre djur, som lös avföring och avmagring.  
 • Så kan hundar få hakmask: Om husdjuret får i sig jord eller går på mark där det finns hakmaskslarver kan det drabbas, eftersom maskar kan tränga in i kroppen via huden.  

Piskmask 

Piskmask förekommer knappt i Sverige. I drabbade länder smittar den främst hundar, inte katter. Som namnet antyder liknar den en piska, eftersom den är tunn framtill och längre och tjockare baktill. 

 • Symtom: Vid lågt antal maskar, visar hunden kanske inte några symtom. Vid större angrepp kan maskar orsaka skador på tarmar, som kan leda till diarré med färskt blod (klarrött) samt slembildning. 
 • Så kan hundar få piskmask: Husdjur som brukar nosa runt i jord kan råka få i sig piskmaskägg på marken via en annan hunds avföring. 
 • Så kan människor få piskmask:  Piskmask anses inte utgöra ett zoonotiskt infektionshot. Med andra ord är risken låg att man drabbas av parasiten via kontakt med avföring från husdjur. 

Så förhindrar du mask i magen hos hund eller katt 

Avmaska ditt husdjur vid behov, inte bara för djurhälsan, utan även för att skydda dig och dina nära och kära mot potentiellt skadliga konsekvenser av parasiter. Fråga din veterinär eller personalen på ditt apotek om hur du avmaskar din hund eller katt - det finns flera avmaskningsalternativ. 

Med din nya kunskap om mask och välfungerande behandlingsalternativ kan du förhoppningsvis se till så att ditt husdjur håller sig friskt och välmående samt hålla det skyddat mot obehagliga problem orsakade av tarmmask. 

Dela på