Inälvsmask hos katter

Dela på

Det förekommer två typer av spolmask, Toxocara cati och Toxascaris leonina.T. cati är den vanligaste och den ses hos vuxna katter men även hos kattungar eftersom kattmamman smittar ungarna via modersmjölken.

T. leonina finns primärt hos räv, men kan smitta till katter och även till hund. 

Bandmask får katter genom att de fångar bytesdjur, till exempel fåglar och möss. Bandmasksmitta kan också ske via loppor, då den vuxna loppan kan innehålla larven till en bandmask, som smittar katten, om katten sväljer den. Gemensamt för bandmaskarna är att de alltid smittar via en mellanvärd. Direktsmitta från katt till katt förekommer alltså inte.

En nyligen genomförd studie om förekomsten av inälvsmask hos utomhuskatter i Sverige har visat spolmask hos 21% av katterna. Förekomsten av andra maskar var låg1.

Troligtvis är siffran beroende av om katten fångar byten eller om det finns hög förekomst av loppor i området. I Danmark finns större undersökningar gjorda på katt och deras parasiter.2,3 Här fann man att cirka hälften av katterna hade spolmask och något färre hade bandmask. Resultatet visade också att om katten hade bandmask så hade de ofta spolmask samtidigt. Spolmask kan ge symtom som mag- och tarmstörning och dålig tillväxt hos kattungar medan vuxna djur kan få hosta. Bandmask kan ofta konstateras genom att man ser små ”risgryn” i avföringen. På apoteket kan man köpa bra och effektiva medel mot infektioner medbådamasktyperna.

Så behandlar du inälvsmask

Djur som löper högre risk att utsättas för smitta är utekatter eller katter som följer med på resor till länder där smittrycket är högre. Om du har tagit din katt på resa till områden med högre smittryck bör du avmaska den vid hemresa. 

Hur ofta katten ska behandlas mot mask beror på dess beteende. En katt som fångar mycket byte behöver oftare behandling än en katt som huvudsakligen är inomhus.

Klicka här, om du vill läsa mer om inävlsmask hos katter och behandling (link Milbemax.se)


1. Grandi G. et al. Prevalence of helminth and coccidian parasites in Swedish outdoor cats and th1e first report of Aelurostrongylus abstrusus in Sweden: a coprological investigation. Acta Vet Scand (2017) 59:19

2. Ingstrup A. Parasitter hos danske katte - en præva2lensundersøgelse af 719 internatkatte. Hovedopgave ved Fagdyrlægekursus i sygdomme hos hund & kat 2008

3. Heilskov L. Prævalensen af intestin3ale Toxocara cati infektioner hos en gruppe undersøgte katte på Djursland. Dansk Veterinær Tidsskrift 2002, 85(4), 6-11

Dela på