Inälvsmask hos katter

Dela på

Det förekommer två typer av spolmask, Toxocara cati och Toxascaris leonina. T. cati är den vanligaste och den ses hos vuxna katter men även hos kattungar eftersom kattmamman smittar ungarna via modersmjölken. T. leonina finns primärt hos vuxna katter, men förekommer även hos hund.

Bandmask får katter genom att de fångar bytesdjur, till exempel fåglar och möss. Bandmasksmitta kan också ske via loppor, då den vuxna loppan innehåller larven till en bandmask, som smittar katten, om katten sväljer en loppa. Gemensamt för bandmaskarna är att de alltid smittar via en mellanvärd. Direktsmitta från katt till annan katt förekommer alltså inte.

Inälvsmask hos katter

En nyligen genomförd studie om förekomsten av inälvsmask hos utomhuskatter i Sverige har visat spolmask hos 21% av katterna och bandmask hos 4%. Förekomsten av andra maskar var låg1 .

Troligtvis är siffran beroende av om katten fångar byten eller om det finns hög förekomst av loppor i området. I Danmark finns större undersökningar gjorda på katt och deras parasiter2 ,3 . Här fann man att cirka hälften av katterna hade spolmask och något färre hade bandmask. Resultatet visade också att om katten hade bandmask så hade de ofta spolmask samtidigt. Spolmask kan ge symtom som mag- och tarmstörning och dålig tillväxt hos kattungar medan vuxna djur kan få hosta. Bandmask kan ofta konstateras genom att man ser små ”risgryn” i avföringen. På apoteket kan man köpa bra och effektiva medel mot infektioner med båda masktyperna.

Så behandlar du inälvsmask

Djur som löper högre risk att utsättas för smitta är utekatter eller katter som följer med på resor till länder där smittrycket är högre. Om du har tagit din katt på resa till områden med högre smittryck bör du avmaska den vid hemresa.

Hur ofta katten ska behandlas mot mask beror på dess beteende. En katt som fångar mycket byte behöver oftare behandling än en katt som huvudsakligen är inomhus.

Klicka här, om du vill läsa mer om inävlsmask hos katter och behandling

1. Grandi G. et al. Prevalence of helminth and coccidian parasites in Swedish outdoor cats and the first report of Aelurostrongylus abstrusus in Sweden: a coprological investigation. Acta Vet Scand (2017) 59:19

2. Ingstrup A. Parasitter hos danske katte - en prævalensundersøgelse af 719 internatkatte. Hovedopgave ved Fagdyrlægekursus i sygdomme hos hund & kat 2008

3. Heilskov L. Prævalensen af intestinale Toxocara cati infektioner hos en gruppe undersøgte katte på Djursland. Dansk Veterinær Tidsskrift 2002, 85(4), 6-11

Dela på

PM-SE-20-0037

Datum för granskning: 2021 borgemánnu

© 2023 Elanco or its affiliates.