Kan mask hos hund smitta till människor?

Dela på

Det är ovanligt med smitta av mask från djur till människa, men människor kan smittas vid tät kontakt med hund och katt eller via deras avföring.

Betydelsen av denna smitta till människor är olik, berorende på vilket land som avses, det vill säga vilka parasiter som förekommer i respektive land. Spolmask finns i så gott som hela världen. Räv, hund och katt och många andra djur urskiljer maskägg, som kan smitta människor via omgivningen eller pälsen på djur som är infekterade.

Att hålla god hygien för att undvika human smitta är därför bra. De flesta maskinfektioner är harmlösa, men av och till kan sjukdom av spolmask ses. Parasiten rävens dvärgbandmask, vilken kan ge upphov till symptom hos människor, är ett stort problem i Tyskland och andra länder söderut. I vissa områden i Tyskland, där det finns många smittade rävar, har myndigheterna behandlat rävarna med maskmedel både från flygplan och med hjälp av jägare1 . Samtidigt behandlas hundar systematiskt med avsikt att minska smittrycket och därmed minska risken att människor smittas.

Generella försiktighetsregler mot smitta kan vara att regelbundet avmaska sina djur, täcka över sandlådor som inte används, tvätta barnens händer (eftersom barn ofta stoppar fingrarna i munnen) och inte låta djuren slicka barnen i ansiktet.

Är din hund i riskgrupp för att få problem med mask?

Maskförekomsten är i hög grad beroende av djurets levnadssätt och den miljö djuret vistas i. Maskägg och larver finns i naturen. Din hund kan utsättas för smitta när den befinner sig utomhus2 .Vuxna hundar får mask i olika omfattning. Spolmask är vanligt hos valpar.

Hundar kan infekteras med larver, när de fångar bytesdjur (smitta via mellanvärd). Djur kan även infekteras av ägg, som finns i miljön. I miljöer med högt smittryck (t ex träningsplatser eller i kennlar) kan det finnas mycket maskägg i jorden. Risken finns att maskäggen ackumuleras och skapar ett kontinuerligt högt smittryck. Maskägg kan ligga i jorden under mycket lång tid (åratal).

När din hund följer med på resan kan den utsättas för exponering av andra arter av maskar än de som finns hemma.

Det finns olika riskgrupper, som man delar hundar in i beroende på livsstil och vanor:

RISK GRUPP A · LÅG RISK

  • Hundar som alltid går i koppel

RISK GRUPP B · MEDIUM RISK

  • Hundar som går lösa
  • Hundar som springer fritt i naturen
  • Unga hundar

RISK GRUPP C · HÖG RISK

  • Kennelhundar i uppfödning
  • Resande djur
  • Valpar
  • Jakthundar2

Varför ska du avmaska din hund regelbundet?

För att säkerställa hundens hälsa och undgå smitta till oss människor. Men även för att minska spridningen av parasiter till nya områden, till andra djur och av estetiska skäl.

Valpar avmaskas vid 2 veckors ålder (även tiken). Därefter varannan till var fjärde vecka upp till 3 månaders ålder. Vuxna hundar avmaskas vid tecken på mask, efter diagnos eller vid högt smittryck flera gånger/år.

Klicka här, om du vill läsa mer om risk grupper och behandling av mask.

1. Romig T. et al., Impact of praziquantel baiting on intestinal helminths of foxes in southwestern Germany, Helminthologia, 44, 3: 137 – 144, 2007.

2. Baneth G, et al., Major Parasitic Zoonoses Associated with Dogs and Cats in Europe. Journal of Comparative Pathology (2015) 1-21.

Dela på