Olika sätt för en hund att få mask

Dela på

Spolmask, hakmask och piskmask tillhör gruppen rundmaskar och är exempel på tarmparasiter. Ibland förekommer infektioner med bandmaskar. Inom gruppen bandmask ingår bland annat rävens dvärgbandmask och vanlig bandmask med flera arter. Här beskriver vi några olika sätt som hunden kan infekteras.

Olika sätt för en hund att få mask

1. Svälja maskägg

Många parasiter finns i miljön utomhus, och vissa parasiter kan överleva där. Spolmaskägg kan till exempel hamna i jorden från ett infekterat djurs avföring och ligga vilande där i ett år eller mer. Sedan kan din hund få i sig de här maskäggen som kan utvecklas till en infektion.

2. Genom att  äta mellanvärdar som små gnagare, fåglar eller grodor

Hos hundar förekommer flera arter av bandmaskar. Bandmaskars livscykel involverar dels en huvudvärd, till exempel hund eller räv och dels en mellanvärd i vilken larvstadier, så kallade dynt, utvecklas. Olika bandmaskar har olika mellanvärdar. Hund smittas alltså genom att äta dynt i mellanvärden, det sker ingen smitta direkt mellan hundar.

Smittkällor kan i praktiken utgöras av döda smådjur och urtagna inälvor från vilda idisslare bland annat.

3. Genom sin egen päls

Hundar kan även få mask när de tvättar sig. Spolmaskägg kan fastna i hundens päls, och om hunden får i sig dem när den slickar sig kan den bli infekterad när äggen kläcks i kroppen.

4. Genom loppor

Loppor kan bära på bandmasklarver. Om hunden slickar på sin päls och sväljer loppor så kan de utvecklas till vuxna bandmaskar i hundens tarmar. 

5. Genom sin mamma

Spolmask, som är den vanligaste inälvsmasken hos hund, kan överföras från mamman till de ofödda valparna i livmodern. En infekterad tik kan även överföra spolmask till sina valpar när de diar.

Läs mer om avmaskning.

Golden retriever som diar sina valpar

Dela på