Vad gömmer sig i jorden?

Dela på

Danoishund ligger bredvid blommor med jord på

Om din hund jagar och äter till exempel en fågel, gnagare eller annat bytesdjur kan den drabbas av en maskinfektion eftersom dessa bytesdjur ofta bär på smittsamma larvstadier. Avföring från ett maskinfekterat djur kan även finnas i jorden och innehålla maskägg från bland annat spolmask. Vissa typer av rundmaskägg överlever flera år i jorden. Om en hund får i sig jord kan den alltså bli smittad av mask. 

Hur vet man om hunden har mask? 

Som regel visar hunden inga tydliga symtom. De större arterna av bandmask kan synas som rörliga ”risgryn” eller som en kedja av ”risgryn” i avföringen eller i pälsen under svansen. Andra bandmaskar, till exempel Rävens dvärgbandmask, är så små att de inte syns med blotta ögat. 

Rundmaskinfektioner (t ex. spolmask, hakmask och piskmask) ger inga symptom hos vuxna djur utom i ovanliga fall, däremot kan de vara dödliga för valpar och hämma deras tillväxt. Därför bör valpar alltid avmaskas. Det rekommenderas att valpar avmaskas 1-2 gånger efter flytt från uppfödaren även om den redan behandlats där. 

En långt framskriden maskinfektion kan visa sig på dessa sätt: 

  • minskad aptit 
  • kräkningar 
  • svullen mage 
  • sämre päls 
  • hunden åker kana på rumpan 
  • överdriven tvättning av baken 
  • diarré 

Lär dig mer om de vanligaste typerna av mask som smittar hundar och katter och hur du upptäcker tecken på mask - och skyddar ditt husdjur. Här kan du läsa mer. 

Dela på