Er flåter farlige for hunde?

Del På

Ja, flåter kan være farlige for hunde, fordi flåtens bid kan overføre mange forskellige typer af smitte, som i værste fald kan være dødelige for din hund.

To hunde i højt græs slikker kysser hinanden

Når flåten bider, fungerer dens spyt nærmest lokalbedøvende og sørger for, at værten ikke mærker biddet. På den måde kan flåten sidde ugeneret og suge blod. Hvis flåten ikke opdages og fjernes, kan den sidde og suge blod i op til 14 dage. Nogle virus sidder i flåtens spytkirtler og kan derfor smitte med det samme, mens andre bakterier kommer fra flåtens mave, hvorfor det tager længere tid for din hund at blive smittet med disse.

Flåtbårne sygdomme

Selvom flåten er en lille parasit, kan dens bid overføre sygdomme, der kan få konsekvenser for både dig og din hund. Så snart I færdes i områder med høj plantevækst, er der risiko for at flåterne får fat på jer. I Skandinavien er der særligt tre flåtbårne sygdomme, man bør være opmærksom på:

 • Borreliose
 • Anaplasmose
 • TBE (Tick-Borne Encephalitis)
 • Babesiose 

Borreliose

Er en meget almindelig smitte herhjemme, hvor op mod 15% af flåterne bærer på borrelia-smitten1 .

Hvordan viser borreliose sig?

Der kan gå langt tid fra, at hunden bliver inficeret med borrelia-bakterier, til at den udviser symptomer på at være syg.  Symptomer på borreliose kan være:

 • Feber
 • Træthed, sløvhed
 • Hævede lymfeknuder
 • Ledbetændelse
 • Ømhed i led og muskler
 • Evt. lammelse af specielt ansigtsnerven
 • Ændringer i hundens normale adfærd
 • Appetitløshed

Bakterien kan desuden angribe nervesystemet, og derfor forårsage akutte og langvarige lammelser, epileptiske anfald samt forstyrrelser i hjertets funktion. 

Behandlingsforløb af borreliose

Det kan være svært at diagnosticere borreliose hos hunden, da ovennævnte symptomer ofte er mere uspecifikke, og kan være årsag til mange andre sygdomme. Hvis du har mistanke om borreliose hos din hund, skal du kontakte dyrlægen, der tager blodprøver, der kan afsløre, om din hund har været udsat for bakterierne. Dyrlægen kan vurdere hunden og afgøre, om hunden skal sættes i behandling for borreliose.

Anaplasmose

er en infektionssygdom, som ligeledes kan overføres til din hund ved flåtbid. 25 % af alle danske flåter er inficeret med Anaplasma-bakterien2 . Det er forskelligt fra hund til hund, hvor syge de bliver som følge af en anaplasma-infektion. Nogle hunde har slet ingen symptomer, mens andre hunde bliver meget syge.

Hvordan viser anaplasmose sig?

Symptomerne på smitte kan være meget vage, og det kan derfor være svært at afgøre, hvornår der er tale om anaplasmose eller en anden form for infektion. Symptomerne viser sig typisk én til to uger efter, at hunden er blevet bidt. Vær opmærksom på, om din hund pludselig udvikler nogle af følgende symptomer:

    •    Træthed
    •    Nedstemthed
    •    Vægttab
    •    Feber over 39 grader
    •    Nedsat eller ophørt appetit
    •    Halthed
    •    Ledsmerter
    •    Øget tørst
    •    Brækninger
    •    Luftvejssymptomer
    •    I få tilfælde ses blødning på slimhinderne og evt. næseblod

Behandlingsforløb af anaplasmose

Symptomerne på anaplasmose kan minde meget om symptomerne på andre infektionssygdomme, derfor vil dyrlægen typisk tage en blodprøve for at diagnostisere hunden. Herefter behandles sygdommen med antibiotika i op til 4 uger. Det er dog ikke altid, at hunden kommer sig helt over sygdommen.

TBE (Tick-Borne Encephalitis)

også kaldet europæisk hjernebetændelse, er en flåt-overført virus og derfor uhelbredelig. I Danmark er virus kun fundet på Bornholm og Sjælland, men er udbredt i store dele af verden. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på TBE smitten, hvis I rejser med hunden til udlandet. TBE overføres straks efter et flåtbid, og virussen er i værste fald dødelig.

Hvordan viser TBE sig?

Der går typisk mellem en til to uger, fra hunden er blevet bidt, til at de første symptomer på smitte viser sig. Symptomerne er ofte ret vage, og nogle hunde udvikler slet ikke symptomer. TBE kan dog få fatale konsekvenser, og det er derfor vigtigt at sætte ind straks, hvis nogle af følgende symptomer viser sig:

 • Feber
 • Sløvhed
 • Slingerhed
 • Ukoordinerede bevægelser
 • Forskel i pupillernes størrelse
 • Kramper
 • Delvise lammelser
 • Nedsat vågenhed

Kramper, lammelser og de ukontrollerede bevægelser skyldes, at virussen kan angribe nervesystemet, hvilket forårsager disse forstyrrelser. 

Behandlingsforløb af TBE

Symptomerne på TBE kan minde meget om andre, mere ufarlige infektionssygdomme, og man kan som hundeejer være tilbøjelig til at slå symptomerne hen. Det er dog meget vigtigt at reagere og tage kontakt til dyrlægen ved mindste mistanke. Dyrlægen vil eventuelt tage en blodprøve for at måle koncentrationen af antistoffer mod TBE. Der findes ingen specifik behandling mod TBE. Hvis en hund har brug for behandling af TBE, vil denne derfor bestå af symptomatisk behandling eller anden støttende behandling. Antibiotika virker ikke mod TBE, og der findes heller ingen vaccine til hunde3 .

Babesiose kan overføres allerede indenfor 8 timer4. Sygdommen er alvorlig fordi den går ind i blodbanen og ødelægger de røde blodlegmer5 , hvilket resulterer i blodmangel.  Sygdommen overføres af engflåten (dermacentor reticulatus), som er hyppigt forekommende i Europa.

Hvordan forebygger man flåtoverførte sygdomme?

Det er altid en god ide at kontrollere hunden dagligt og fjerne eventuelle flåter hurtigst muligt. Den ideelle løsning er helt at forhindre flåterne i at bide, så man forhindrer at de overfører virus eller bakterier. Ved brug af et forebyggende middel mod flåter, vil du minimere risikoen for at flåterne bider sig fast.  Det nedsætter risikoen for flåtoverførte sygdomme.

Del På