Positiv hundetræning er god hundetræning

Del På

Ny forskning fra Universidade do Porto i Portugal viser, at det er bedre at belønne end at straffe sin hund. I værste fald kan vedvarende strafbaseret træning påvirke din hunds mentale velvære og stressniveau. 

Det er ikke usædvanligt at komme til at skælde ud, når hunden eksempelvis begynder at gø. Mange kommer også til at hive hårdt i snoren, hvis den springer op ad en fremmed på gaden. Træningsmetoder og adfærdsproblemer går hånd i hånd. Men at hæve stemmen, eller at straffe hunden fysisk, kan på længere sigt skade hundens mentale velvære. Længere tids afstraffelse kan altså have en langvarig negativ påvirkning på hunden.

Lille hund giver ældre mand high five ved spisebord

Hvad virker bedst: Straf eller belønning? 

Forskerne fra Universidade do Porto har i alt testet 92 hunde1 . 42 af hundene blev trænet ud fra belønningsmetoder, hvor hundene eksempelvis blev givet en godbid, når de gjorde hvad de blev bedt om. De resterende 50 hunde blev trænet ud fra strafbaserede metoder, hvor de eksempelvis blev råbt ad, når de ikke gjorde hvad der blev sagt. 

Konsekvenserne af de to træningsmetoder 

De hunde, som blev trænet ud fra principperne med strafbaserede metoder, viste et langt højere stressniveau sammenlignet med de hunde, som blev trænet ud fra belønningsmetoder1 .  

For at komme frem til forskningsresultatet, målte forskerne begge grupper hundes stressniveau. De tog målingerne ud fra spytprøver, som viste at der var tydelig forskel på de to grupper af trænede hunde. Prøverne viste, at de hunde, som blev straffet ved ulydig adfærd, var meget mere stressede end den anden gruppe hunde. Endvidere kiggede forskerne også på stressindikatorer hos de hunde, som blev trænet med strafbaserede metoder. De stressede hunde begynde blandt andet at slikke sig voldsomt rundt om munden og gabe mere end normalt. Dette kan være indikatorer på stress.

Giv din hund de bedste forudsætninger 

Opdragelse er ikke kun et spørgsmål om straf eller belønning. Det er utroligt stressende for hunden ikke at vide, hvorvidt den bliver straffet eller ej. Det er derfor vigtigt, at hunden kan forudsige hvad der kommer til at ske i løbet af træningen. Hvis du træner din hund, og den er i tvivl om hvad den skal gøre, kan det være meget stressende for hunden. En sådan tilstand kan decideret blokere for indlæring og skade den sociale relation mellem hund og ejer. 

Hundetræning behøver ikke være besværligt, og vil du have mest ud af træningen med din bedste ven, giver positivt samarbejde vedvarende resultater. Det kan kræve en masse tid, og ikke mindst disciplin, hvor du har brug for tålmodighed og udholdenhed. Fat mod, hvis det ikke virker med det samme. Når din hund skal lære ny adfærd og indse, at det kan betale sig at lytte til dine kommandoer, så handler det om at holde ved og gentage øvelserne under forskellige vilkår.

Held og lykke med træningen! 

1. Castro ACV et al. Does training method matter?: Evidence for the negative impact of aversive-based methods on companion dog welfare. PLOS ONE December 16, 2020 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0225023

Del På