Bra att veta om fästingburna sjukdomar

Dela på

Fästingburna sjukdomar överförs till djur eller människor via fästingar. Att skydda ditt husdjur mot sådana sjukdomar är viktigt för husdjurets hälsa, men även för dig och andra familjemedlemmar. Ett förebyggande skydd minskar risken för fästingbett och fästingöverförbara sjukdomar. 

Fästingar är bekanta för de flesta som bor i Norden, särskilt i högriskområden som Stockholms-, Södermanlands- och Uppsala län. Andelen fästingar infekterade av Borrelia varierar längs landet, men studier visar att ungefär 5–20 % av nymferna och 15-40% av de vuxna fästingarna i regel bär på sjukdomen1

Det finns en risk att ditt husdjur bär med sig fästingar in i hemmet. Fästingar kan bita såväl människor som djur. Även om inte alla fästingbett är smittsamma, finns det en risk att ett enda bett gör din hund eller katt sjuk – men även du och dina nära och kära kan smittas och bli sjuka. 

Risker med fästingar för din hund

Fästingsjukdomar förekommer i Norden. Riskerna för din hund varierar dock mellan olika regioner. Förebyggande fästingskydd som används regelbundet bidrar till att skydda din hund mot fästingöverförbara sjukdomar. 

Symtom på fästingöverförbara sjukdomar hos hundar varierar beroende på vilken sjukdom som gäller samt hundens ålder och hälsostatus. De vanligaste fästingburna sjukdomarna i Sverige är följande tre: 

Anaplasmos

Denna fästingburna sjukdom orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum. Den överförs vanligen inom 24 timmar efter att fästingen har bitit sig fast. Vanliga symtom är bl.a. feber, slöhet och minskad aptit. Andra sjukdomstecken kan vara smärta, stelhet, ömhet och hälta samt ovilja att röra sig. Symtomen visar sig 1–2 veckor efter ett infekterat bett. 

Borrelia

Borrelia överförs via fästingbett och kan smitta både människor, katter och hundar, oftast cirka ett dygn efter att fästingen bitit sig fast. I de fall hunden får kliniska symtom, uppstår dessa ca 2-3 v efter bettet. Symtomen är feber, trötthet, svullna lymfkörtlar, ömhet i muskler och leder samt eventuellt förlamning och förändrat beteende. Borrelia ger sällan kliniska symptom hos hund och katt – men människor kan bli väldigt sjuka. 

TBE

Detta virus är även känt som fästingburen hjärninflammation och kan drabbar huvudsakligen människor. TBE kan orsaka krampanfall och förlamning. Överföringen sker så snart fästingen bitit sig fast. Symtomen visar sig 1–2 veckor efter att fästingen bitit sig fast. Det är idag okänt i vilken mån TBE är relevant avseende sjukdom hos hundar och katter. 


Skydda din fyrbenta vän innan du reser

Fästingöverförbara sjukdomar är vanliga i Europa och ett stort problem i vissa högriskområden, som längs med Östersjökusten. Vissa sjukdomar är mer vanligt förekommande än andra, beroende på geografiskt läge. Rådfråga din veterinär inför resan och ge ditt husdjur ett förebyggande skydd. 

Även om du och ditt husdjur inte bor eller vistas i en riskzon, kan husdjuret ändå drabbas. Olika fästingburna sjukdomar sprids bland husdjurspopulationer såväl i Europa som resten av världen. Det kan i sin tur bero på klimatförändringar men även på det mest uppenbara – att allt fler djurägare tar med sig sina husdjur när de reser. 

Om du tänker ta med din hund eller katt på en resa till sydligare breddgrader, bör du först prata med din veterinär och säkerställa att ditt husdjur har ett fullgott skydd mot just de parasiter som finns på ert resmål. Prata med din veterinär om ett fästingavvisande skydd.  

Läs mer om skydd mot loppor och fästingar.

 
Källa:

1.Naturhistoriska riksmuseet och Smittskyddsinstitutet:
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/insekterochspindeldjur/spindeldjur/fastingar.12595.html 

Dela på