Bra att veta om fästingburna sjukdomar

Dela på

Fästingburna sjukdomar överförs till djur eller människor via fästingar. Att skydda ditt husdjur mot sådana sjukdomar är viktigt för husdjurets hälsa, men även för dig och andra familjemedlemmar. Ett förebyggande skydd är minskar risken för fästingbett och fästingöverförbara sjukdomar.

Fästingar är bekanta för de flesta som bor i Norden, särskilt i högriskområden som Stockholms-, Södermanlands- och Uppsala län. Studier i Sverige visar att ungefär 10–20 % av alla fästingar bär på borrelia och att antalet fästingar har tiodubblats under de senaste 20 åren1.

Det finns en risk att ditt husdjur bär med sig fästingar in i hemmet. Fästingar kan bita såväl människor som djur. Du kan förhindra att ditt husdjur smittas av en fästingburen sjukdom, om du skyddar ditt husdjur med Seresto® som har en avvisande effekt och fästingarna dör. Med regelbunden användning av Seresto® får du ett förebyggande skydd som bidrar till att minska risken för fästingbett samt risken för att fästingen följer med inomhus.

Även om inte alla fästingbett är smittsamma, finns det en risk att ett enda bett gör din hund eller katt sjuk – men även du och dina nära och kära kan smittas och bli sjuka.

Bra att veta om fästingburna sjukdomar

Risker med fästingar för din hund

Fästingsjukdomar förekommer i Norden. Riskerna för din hund varierar dock mellan olika regioner. Förebyggande fästingskydd som används regelbundet bidrar till att skydda din hund mot fästingöverförbara sjukdomar.

Symtom på fästingöverförbara sjukdomar hos hundar varierar beroende på vilken sjukdom som gäller samt hundens ålder och hälsostatus. De vanligaste fästingburna sjukdomarna i Sverige är följande tre:

Anaplasmos

Denna fästingburna sjukdom orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum. Den överförs tidigast 24 timmar efter att fästingen har bitit sig fast. Vanliga symtom är bl.a. feber, slöhet och minskad aptit. Andra sjukdomstecken kan vara smärta, stelhet, ömhet och hälta samt ovilja att röra sig. Symtomen visar sig 1–3 veckor efter att fästingenbett.

Borrelia

Borrelia överförs via fästingbett och kan smitta både människor, katter och hundar, oftast 24 timmar efter att fästingen bitit sig fast. Sjukdomen ger i normala fall symtom efter 2–18 veckor. Symtomen är feber, trötthet, svullna lymfkörtlar, ömhet i muskler och leder samt eventuellt förlamning och förändrat beteende. Borrelia ger sällan kliniska symptom hos hund och katt – men människor kan bli väldigt sjuka.

TBE

Detta virus är även känt som fästingburen hjärninflammation och kan drabba människor, katter och hundar. TBE kan orsaka krampanfall och förlamning. Överföringen sker så snart fästingen bitit sig fast. Symtomen visar sig 1–2 veckor efter att fästingen bitit sig fast.

Skydda din fyrbenta vän innan du reser

Fästingöverförbara sjukdomar är vanliga i Europa och ett stort problem i vissa högriskområden, som längs med Östersjökusten. Vissa sjukdomar är mer vanligt förekommande än andra, beroende på geografiskt läge. Rådfråga din veterinär inför resan och ge ditt husdjur ett förebyggande skydd.

Även om du och ditt husdjur inte bor eller vistas i en riskzon, kan husdjuret ändå drabbas. Olika fästingburna sjukdomar sprids bland husdjurspopulationer såväl i Europa som resten av världen. Det kan i sin tur bero på klimatförändringar men även på det mest uppenbara – att allt fler djurägare tar med sig sina husdjur när de reser.

Om du tänker ta med din hund eller katt på en resa till sydligare breddgrader, bör du först prata med din veterinär och säkerställa att ditt husdjur har ett fullgott skydd mot just de parasiter som finns på ert resmål. Prata med din veterinär om ett fästingavvisande skydd, exempelvis Seresto®, som stöter bort fästingen innan den hinner bita.

Källa

1.  Naturhistoriska riksmuseet och Smittskyddsinstitutet

^Läs mer: Seresto produktinformation

1.http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/insekterochspindeldjur/spindeldjur/fastingar.12595.html

Dela på