Behandlingsförlopp, diagnos och frågor till veterinären

Dela på

Upplever du att din hund har ändrat sitt beteende? Den kanske verkar stel i kroppen när den vaknar? Haltar den periodvis? Är den ointresserad av era dagliga promenader? Har den svårt att komma till ro på natten? Dessa observationer kan vara symtom på artros. Var uppmärksam på om din hund blir mindre rörlig eller uppvisar mindre livsglädje – det kan vara tecken på artros.

Artros hos hund behandlingsförlopp

Hur ställer din veterinär diagnosen?

Första steget på vägen mot bättring är att låta din veterinär ställa diagnosen. För dig som hundägare är det omöjligt att förutse i vilken utsträckning din hund kommer att påverkas av artrosen. Tyvärr är det många hundar som kommer till veterinären först när artrosen är markant utbredd och hunden har svåra smärtor.

Så här ställer veterinären diagnosen: 

  1. Veterinären börjar ofta med en grundlig hälsoundersökning och bedömer hundens rörelsemönster 
  2. Veterinären avgör genom en ortopedisk undersökning vilken/vilka leder som är påverkade 
  3. Veterinären bedömer artrosens svårighetsgrad via röntgenbilder

Varför är det viktigt att behandla din hunds artros snabbt?

Ju tidigare din hund kan börja få behandling, desto mer sannolikt är det att den kommer att må betydligt bättre och kan leva ett aktivt och smärtfritt liv. Som tur är finns det mycket du kan göra för att motverka symtomen. Det viktigaste är att bryta den onda cirkeln med att hunden har smärtor och rör sig för lite.

Prata med din veterinär om du upplever att din hund beter sig annorlunda 

Om du misstänker att din hund har artros är det viktigt att kontakta veterinären så att hunden kan få rätt diagnos och den hjälp och behandling den behöver. 

Dela på